ישראל מדינת האפרטהייד החדשה

מספרם של 135 אלף הפלאשים שהגיעו מרצון או מרצון מאתיופיה במשך יותר משלושה עשורים, המשרתים במשטרה או בצבא, נראה כיום תואם מאוד ומתיישב עם המעמד החברתי שיש לישראל המיוחסים להם, ביתא ישראל? מטופחים, בוגרי או לא, נראה כי התוואי שלהם כבר נמשך מראש, תמיד עבודות קטנות ללא תפוקה אמיתית או טובות, שומרים או צבא עם קטן מאוד או ללא דרגות.

בנוסף, הם נתונים לסכנות רבות אחרות, שבדרך כלל בזו על ידי אזרחי ישראל עד שהם זועמים על בתי הספר שהם מתרבים. מצד שני הם כפופים לירידה של הלידות באמצעי מניעה. בקיצור, גם יהודי צפון אפריקה כפופים לאותן הגבלות גזעיות ומטופלות כיהודי סקו, כדי לראות דרגה שלישית, זה המקרה של יהודי ברבר בכלל שהתפטרו וחיו בקליפה שלהם העבר הקדום

הפגנות תכופות התרחשו עם הרס של חנויות ומכוניות על ידי פלשים זועמים, אבל אנחנו לא חושבים שזה ישתנה דבר